Facebook Twitter Pinterest email tisk

Jezírka v zahradě - typy jezírek

Typy jezírek

Na zahradě můžeme mít nejrůznější druhy jezírek (výjimkou nejsou ani jejich kombinace, například může být koupací jezírko spojené s okrasným či chovným atd.)a) Koupací jezírka

Tato jezírka jsou přírodní (a výrazně hezčí) variantou bazénů. Výhodou tohoto typu jezírka je, že nejen ovlivňuje a zvlhčuje vzduch v zahradě, ale hlavně není pro jeho provoz potřebná žádná chemie. Navíc na rozdíl od bazénů, které jsou určeny jen ke koupání, tyto jezírka mají i relaxační účinek a estetickou funkci. Koupací jezírka by měla mít plochu nejméně 30 m2 (místy by měla být hloubka minimálně 1,2 m). Tato jezírka by neměla být nijak chemicky čištěna (voda v bazénu je tedy čistější, ale voda v koupacím jezírku zas pomáhá tělu zvýšit jeho obranyschopnost). I voda v jezírku je ale čistá, jen ne chemicky. K čištění mohou být použití filtry, čerpadla. Velký vliv na čistotu této vodní plochy mají také rostliny, ale ty nedokážou vše, a tak jim právě pomáhají již zmíněná čerpadla a filtry. Nevýhodou koupacího jezírka opět na rozdíl od bazénu je, že péče o něj vyžaduje specifické znalosti, navíc by se v něm neměli koupat lidé namazaní opalovacími krémy (nebo ošetřeni jinými kosmetickými přípravky), došlo by tak ke znečištění vody.b) Jezírka určená k chovu ryb

Při stavbě tohoto specifického jezírka je důležité si hned na začátku promyslet, kolik a jaké ryby budeme v rybníčku chovat. To se totiž odráží na typu, hloubce a velikosti jezírka. Hloubka jezírka musí mít minimálně 1,2 m (nejvhodnější je hloubka 1,8 m). Tato hloubka by měla rybám zajistit, že teplota v jezírku přes zimu bude alespoň 4 °C, a tím jim zajistí šanci k přežití. Nevýhodou tohoto jezírka je, že ryby způsobují, že v jezírku je více živin, a tím pádem musí být lepší filtrace jezírka. Kvůli rybám je potřeba hodně řešit umístění fontán, vodopádů a dalších vodních her, aby ryby nijak neomezovaly a nedej bože jim nějak neublížily. Správně zvolit se musí i jezerní rostlinky.c) KOI jezírka

Jedná se o jeden z velmi oblíbených typů jezírek určených k chovu ryb. Koi kapříci jsou původem z Japonska a dožívají se dokonce až 30 let věku (výjimkou není ale ani vyšší věk). Průměrná délka této ryby je kolem 30 – 70 cm. Pro KOI kapry je potřeba jezírka s rozlohou minimálně kolem 15 – 20 m2 s proměnlivou hloubkou (ta by měla místy být až 2 m). Na krajích jezírka se doporučuje menší hloubka třeba kolem 80 cm. U těchto jezírek mohou být zasázeny rostlinky, ale KOI kapři k nim nesmí mít přístup, protože jinak by je ničily a rozrývaly kvůli nim i dno. Filtrace u tohoto typu jezírka by měla mít mechanický předfiltr (odlučuje nečistoty z vody, zachycuje výkaly a nestrávené krmivo), biologickou filtraci (odbourání cizorodých látek z vody) i ÚV lampy (bojují proti zelenému zákalu vody, ničí choroboplodné zárodky, likviduje mikroorganismy blízko zářiče, ty užitečné ve filtrech, na rostlinách, kamenech a na dně nádrží nechává nepoškozené).d) Přírodní jezírka

Jedná se o zmenšené kopie vodních ploch v přírodě, musí tedy působit zcela přirozeně. Tato vodní plocha se pak stává domovem mnoha živočichů (žáby, vážky, vodoměry, mloci, atd.) Tato jezírka mívají nepravidelný tvar (stejně tak jako vodní plochy v přírodě) a hustý porost, který postupně přechází v zahradu. V jezírku mohou být i malé rybky (nasazené uměle), ale musí být přizpůsobeny typu filtrace vody. Může se stát, že k jezírku se budou stahovat i kachny a volavky (nedoporučuje se, protože budou jezírko a jeho okolí silně znečišťovat).e) Jezírka bez filtrace

Obvykle se jedná o přírodní jezírka, u kterých se majitel rozhodl, že mu nevadí, že hladina vody kvete a voda velmi rychle zelená (v důsledku zvýšené koncentrace fosforu a dusíkatých sloučenin). Vodu tak čistí jen rostlinky. U tohoto typu jezírka je jasné, že voda nebude průzračná, naopak může být hnědá, zelená a třeba i zapáchat.f) Okrasná miniaturní jezírka

Na některých zahradách není dostatek prostoru pro vybudování klasického jezírka (natož toho koupacího), to ale neznamená, že by majitel zahrady měl být zcela ochuzen o vodní plochu na své zahradě. Může se rozhodnout vybudovat miniaturní jezírko (to se může dát nejen na zahradu, ale klidně i na terasu, nebo balkon). Tato jezírka je možné umístit do jakékoliv nádoby (necky, sud, žlab, vana). Pokud plánujeme toto jezírko umístit na balkon nebo terasu, musíme brát při plánování v úvahu i jejich nosnost. Důležité je také zkontrolovat těsnost nádoby, pokud dostatečně netěsní, vyložíme ji speciální fólií (při jejím pokládáním musíme dát pozor, abychom ji nijak nepoškodily). Nesmí se také zapomínat na to, že většina nádob není mrazuvzdorná, a tak bude potřeba jezírko na zimu přemístit. Tento typ jezírka je vhodnější umístit do stínu, aby na něj přímo svítilo maximálně tři hodiny denně (v jezírku je málo vody, a tak by se rychle ohřála a docházelo by k úbytku kyslíku ve vodě). Větší zamyšlení u tohoto typu jezírka vyžaduje i výběr rostlinek, ty by totiž měly být stejně náročné na teplotu a stín. U tohoto typu jezírka docílíme různých hloubkových zón třeba kameny uloženými na dně jezírka.g) Bio jezírka

Pod pojmem bio jezírka jsou myšlena ta jezírka, která respektují přirozený biotop na zahradě a ta, která nejsou čištěna nijak chemicky, je v nich jen čistá voda. V podstatě se dá říct, že jsou opakem bazénů. Samozřejmě je možné je čistit, ale ne chemicky, k čištění těchto jezírek se používají například mechanické filtrace, nebo mohou být také čištěny biologicky (například zasazením rostlin, které čistí vodu od živin, bakteriemi do jezírka).

Zdroj: Jezírka v zahradě
Zveřejněno: 19.3.2019SiteMAP